Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Вижницький район

Новини

17.11.2016 17:34

Відображення роздрібного акцизу в КОРО |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці Головного управління ГУ ДФС у Чернівецькій області інформують про те, що з 4 листопада 2016, набрав чинності Наказ Мінфіну від 23.09.2016 року № 837, яким внесені зміни до наказу Міністерства фінансів України від 14 червня 2016 року № 547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій".
Основні зміни стосуються порядку відображення сум акцизного податку в книгах обліку розрахункових операцій (далі - КОРО), а саме:
- вимоги щодо відображення акцизного податку (або іншого податку) у КОРО не поширюються на записи, що формуються на підставі фіскальних касових чеків, що друкуються реєстраторами розрахункових операцій, версії внутрішнього програмного забезпечення яких були включені до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем до 11.03.2016 року.
- у разі наявності у суб'єктів господарювання КОРО за формами , наведеними у додатках 1 та 2 у редакції скасованого наказу Міндоходів №417, такі книги можуть використовуватись суб'єктами господарювання до скасування їх реєстрації. У разі наявності розрахункових операцій за підакцизні товари такі КОРО можуть використовуватись за умови відображення сум акцизного податку (або іншого податку) у графах, в яких відображається сума податку на додану вартість.11.11.2016 18:47

Перелік територіальних округів на перших виборах депутатів Вижницької міської ради об'єднаної територіальної громади і Вижницького міського голови 18 грудня 2016 року |  Вибори
м. Вижниця - дільниця №730001


09.11.2016 17:19

Порядок зняття з обліку фізичних осіб як платників податків у разі припинення підприємницької діяльності |  Повідомлення податкової інспекції
У фіскальному відомстві Чернівецькоїобласті зазначають, що підставою для зняття фізичної особи - підприємця з обліку у контролюючому органі є відомості про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, або за судовим рішенням, або у разі її смерті, або оголошення її померлою, або визнання її безвісно відсутньою, а також відомості відповідної реєстраційної картки.
Процедура зняття з обліку самозайнятих фізичних осіб як платників податків у контролюючих органах визначена п.11.22 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588.

Дата зняття з обліку фізичної особи - підприємця відповідає даті отримання відомостей про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування санкцій за їх невиконання.
Після державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізична особа продовжує обліковуватись у контролюючих органах як фізична особа - платник податків, яка отримувала доходи від провадження підприємницької діяльності.
Така фізична особа має забезпечити остаточні розрахунки з податків від провадження підприємницької діяльності, в установлені строки подати відповідному контролюючому органу річну податкову декларацію за звітний рік, у якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.
Контролюючий орган може призначити та провести документальну перевірку такої фізичної особи - платника податків за наявності підстав та з урахуванням строків давності, передбачених Податковим кодексом України.09.11.2016 17:18

Платникам єдиного податку заборонено здійснювати бартерні операції  |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області нагадують, що згідно п. 291.6 ст. 291 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої-третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).
Бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору. Зазначена норма визначена п.п. 14.1.10 ст. 14 Податкового кодексу України.
Отже, платники - єдиного податку першої-третьої груп не мають права здійснювати бартерні операції, в тому числі погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) іншим способом ніж грошовим.09.11.2016 17:18

Придбали паливо для стаціонарних джерел забруднення – сплатіть екологічний податок |  Повідомлення податкової інспекції
Відповідно до п.240.1 ст.240 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються, зокрема, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення.
Відповідно до положень ПКУ, стаціонарне джерело забруднення - підприємство, цех, агрегат, установка або інший нерухомий об’єкт, що зберігає свої просторові координати протягом певного часу і здійснює викиди забруднюючих речовин в атмосферу та/або скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. Об’єктом та базою оподаткування є обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (пп.242.1.1 п.242.1 ст.242 ПКУ). Таким чином, у разі утворення забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря при згоранні палива (газу, мазуту тощо), яке використовується для роботи автономної системи опалення (котла), платником екологічного податку за викиди стаціонарними джерелами забруднення є суб’єкт господарювання (орендодавець - юридична особа або фізична особа - підприємець) - власник автономної системи опалення (котла), яка використовується для опалення будівлі, в тому числі коли в одній будівлі знаходяться декілька орендарів.
Фізична особа, яка не є суб’єктом господарювання (орендодавець) - власник автономної системи опалення (котла), що використовується для опалення будівлі, що здається нею в оренду одному або декільком суб’єктам господарювання, не є платником екологічного податку.
При цьому, якщо суб’єкти господарювання - орендарі будівлі або приміщень будівлі, уклали договори на придбання (постачання) палива для цих джерел забруднення то вони є платниками екологічного податку.09.11.2016 17:17

Штрафні санкції та пеня сплачуються за відповідними кодами бюджетної класифікації |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці Головнеого управління ДФС у Чернівецькій області повідомляє, що відповідно до п.113.1 ПКУ суми штрафних (фінансових) санкцій та пені сплачуються за кодами бюджетної класифікації, за якими здійснюється зарахування відповідних податків та зборів.
Щодо штрафів і пені у сфері ЗЕД, то реквізити бюджетних рахунків, на які платник податків повинен сплатити суму штрафних (фінансових) санкцій та/або пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, указуються у відповідних податкових повідомленнях-рішеннях, надісланих платнику податку. Тобто ЗЕД-порушникам при сплаті штрафів слід орієнтуватися на коди бюджетної класифікації, наведені органом фіскальної служби в податкових повідомленнях-рішеннях.
Нагадаємо: податкове повідомлення-рішення складається за кожним окремим податком, збором разом зі штрафними санкціями, передбаченими ПКУ, а також за кожною штрафною санкцією та пенею за порушення норм іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у т.ч. за порушення строків розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності (п. 3 р. ІІ Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2015 р. № 1204).08.11.2016 20:48

Окремі аспекти роботи управління |  Повідомлення Пенсійного фонду
1. За січень-жовтень 2016 року до бюджету управління Пенсійного фонду України у Вижницькому районі надійшло 39243,7 тис.грн. власних доходів, що складає 104 % від планового завдання.
2. Заборгованість зі сплати коштів, які адмініструє Пенсійний фонд, за станом на 01.11.2016 складає 302,0 тис.грн., з них заборгованість зі сплати страхових внесків – 219,9 тис.грн., з відшкодування пільгових пенсій – 82,1 тис.грн.
3. Найбільші боржники: ДП “Вашківецький спиртовий завод” (керівник Конушкін О.О.) – 213,2 тис.грн., кооператив “Черемош” (керіівник Стринадко І.М.) – 83,9 тис.грн.
4. Вживаються заходи з легалізації заробітної плати та тіньової зайнятості. Щомісячно органам влади надсилаються матеріали щодо мінімізації роботодавцями заробітної плати найманим працівникам. За даними звітів, поданих роботодавцями, за січень- липень 2016 року кількість роботодавців, які декларували заробітну плату найманим працівникам в розмірі меншому за мінімальний, зменшилось на 20 осіб, а кількість найманих працівників, які отримують заробітну плату в розмірі менше мінімального, зменшилась на 142 чол.
5. За січень-жовтень 2016 року призначено 455 пенсій, проведено 477 перерахунків по стажу та заробітній платі та 2364 інших перерахунків. Середній розмір пенсії складає 1456,68 грн.
6. Всі державні службовці управління категорії Б подали е-декларації за 2015 рік. Проявів вчинення корупційних діянь спеціалістами управління не виявлено.
7. “Майбутнім” пенсіонерам пропонуємо звертатись до управління зазадалегідь для проведення попередньої правової експертизи документів для призначення пенсій.
8. Отримати персональні дані з системи персоніфікованого обліку про заробітну плату , а також з власної пенсійної справи можна, зареєструвавшись на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Консультації з цього питання надаються за номером
2-13-75.
9. Надаються дистанційні послуги:
- прямою телефонною лінією – 2-13-75;
- Skype –зв’язком – vujnpfy.
З початку року на “пряму” телефонну лінію надійшло 175 дзвінків, поcлугою Skype –зв’язку скористалися 72 особи.
10. Консультації з питань пенсійного забезпечення можна отримати, зареєструвавшись на сторінці Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області в мережі “facebook”.08.11.2016 20:47

Виплата надбавки до пенсії особам, які мають статус Почесного донора України |  Повідомлення Пенсійного фонду
Відповідно до статті 13 Закону України «Про донорство крові і її компонентів» особи, яким надано статус Почесний донор України, мають право на отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Вказаний прожитковий мінімум передбачений у Державному бюджеті України поточного року.
Документом, що підтверджує набуття такого статусу, є посвідчення „Почесний донор України”, на підставі якого і встановлюється відповідна надбавка до пенсії.04.11.2016 11:22

Пенсійну службу модернізують |  Повідомлення Пенсійного фонду
Зміна принципу роботи пенсійної служби передбачена новою Стратегією модернізації та розвитку Пенсійного Фонду України до 2020 року, яку затвердив Кабінет міністрів. Цей документ розроблено з метою визначення пріоритетних завдань та заходів з модернізації та розвитку Пенсійного Фонду України до 2020 року з урахуванням європейських стандартів і використанням новітніх технологій. Мова йде насамперед про підвищення продуктивності та якості обслуговування у сфері пенсійного забезпечення; вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами Фонду; упровадження новітніх технологій адміністрування пенсійної системи, перехід на електронний документообіг. Також планується ввести можливість електронного пенсійного обслуговування і створити єдину базу електронних пенсійних справ. Пенсіонер зможе звернутися в будь-яке зручне для нього відділення Пенсійного фонду, навіть якщо воно перебуває не за місцем проживання, де йому нададуть повне обслуговування. Стратегія передбачає подальшу оптимізацію органів Пенсійного Фонду України.
Крім того, громадяни матимуть можливість отримати пенсійні послуги не тільки на рівні міського, обласного та районного центру, як це є зараз, а й на рівні громад. Це відбуватиметься на базі агентських пунктів, зокрема, банківських установ, поштових підприємств та незалежно від місця реєстрації.03.11.2016 18:45

Матеріальна допомога фізичній особі за рахунок міського бюджету не підлягає оподаткуванню ПДФО |  Повідомлення податкової інспекції
Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-IV зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.
Згідно з п. 1 ст. 16 Закону України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 280) органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (п. 22 ст. 26 Закону № 280).
Статтею 34 Закону № 280 визначені повноваження органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення, зокрема, вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги певним категоріям населення.
Враховуючи зазначене вище, матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за умови виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом).
Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, доходи у вигляді матеріальної допомоги, отримані фізичними особами за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом), відображаються відповідним органом місцевого самоврядування у Податковому розрахунку за формою 1 ДФ під ознакою доходу «128».03.11.2016 18:44

Порушення послідовності присвоєння номерів податкових накладних протягом певного періоду – відповідальність постачальника |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці Головного управління ДФС у Чернівецькій області зазначають,що згідно з п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу України на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.
У податковій накладній зазначаються в окремих рядках обов’язкові реквізити, одним з яких є порядковий номер податкової накладної.
Відповідно до п. 6 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2015 № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26.01.2016 за № 137/28267, порядковий номер податкової накладної містить лише цифрові значення (не повинен містити літер чи інших символів) та складається з двох частин:
у першій частині (до знаків дробу) проставляється порядковий номер;
у другій частині (між знаками дробу) проставляється код виду діяльності, що передбачає спеціальний режим оподаткування або код, що передбачає складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції.
У першій частині порядкового номера податкової накладної зазначається цифровий номер, який відповідає послідовному номеру складеної платником податкової накладної протягом певного періоду.
Облік (нумерація) складених податкових накладних ведеться платником податку на додану вартість (далі – ПДВ) у довільних формі та порядку.
Не допускається складання платником ПДВ за однією датою податкових накладних з однаковим порядковим номером.
Отже, порушення послідовності присвоєння номерів податкових накладних протягом певного періоду (доби) не є порушенням Порядку № 1307. У разі, якщо платник ПДВ протягом однієї доби склав дві або більше податкових накладних з однаковим номером, друга та наступні податкові накладні з таким номером не можуть бути зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних.03.11.2016 18:42

З Реєстром неприбуткових установ та організацій можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС |  Повідомлення податкової інспекції
В Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області нагадують, що постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі – Порядок) визначено порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр), включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.
Відповідно до пункту 12 Порядку з метою забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб відомостями, що містяться у Реєстрі, на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України (далі – ДФС) забезпечується відкритий доступ до таких відомостей.
Користувачі мають можливість завантажити, зберегти та роздрукувати оприлюднену інформацію.
Інформація з реєстрів ДФС оприлюднюється на офіціному порталі ДФС України у відкритій частині електронного сервісу «Електронний кабінет платника (оновлена версія)» у вкладці «Реєстр неприбуткових організацій та установ» (Головна/Електронний кабінет платника (оновлена версія)/Інформація з реєстрів/Реєстр неприбуткових установ та організацій) за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx02.11.2016 21:21

Пенсійне забезпечення громадян України, які працювали в Іспанії та Португалії |  Повідомлення Пенсійного фонду
Питання пенсійного забезпечення для осіб, які працюють в Іспанії та Португалії, регулюються відповідними міжнародними угодами:
- Угодою між Україною і Королівством Іспанія про соціальне забезпечення громадян, яка підписана на міждержавному рівні 7 жовтня 1996 року і набрала чинності для України 27 березня 1998 року.
- Угодою між Україною та Португальською Республікою про соціальне забезпечення, укладеною 7 липня 2009 року та чинною для України з 1 березня 2012 року.

Угоди поширюються на такі види пенсій:
- за віком;
- по інвалідності;
- в разі втрати годувальника;
- за вислугу років (тільки для Португальської Республіки).

ОСОБЛИВОСТІ:
- пенсійне забезпечення громадян договірних сторін надає держава, на території якої набутий страховий стаж;
- пенсійне забезпечення громадян здійснюється за законодавством держави, в якій страховий стаж набутий;
- страховий стаж, набутий на території іншої договірної сторони, враховується виключно для встановлення права на пенсію (крім випадків, коли цей стаж становить менше одного року).

Документи, необхідні для призначення „іноземних пенсій” за страховий стаж, набутий за кордоном:
- паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- номер соціального страхування в країні працевлаштування;
- документи про стаж, набутий в Україні (трудова книжка, військовий квиток, диплом про навчання за денною формою, свідоцтва про народження дітей тощо);
- документи про стаж, набутий згідно з законодавством іноземної держави (за наявності);
- виписка з акту огляду МСЕК (для призначення пенсії по інвалідності).
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника додатково потрібно надати: свідоцтво про смерть, свідоцтва про народження дітей померлого годувальника, довідки про навчання для дітей годувальника у віці від 18 до 23 років.28.10.2016 14:48

Платник єдиного податку другої групи не може надавати послуги особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці ДФС Буковини зазначають, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.
Дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи. При цьому поняття «населення» у розумінні п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ не є специфічним, а використовується у загальному значенні.
Населення – це сукупність людей, які перебувають у межах даної держави і підлягають її юрисдикції. До складу населення входять громадяни даної держави, іноземні громадяни, які живуть у цій державі тривалий час, особи без громадянства та особи з подвійним і більше громадянством (Український юридичний термінологічний словник, термінологічний словник «Ліга-Закон»).
Таким чином, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку другої групи не має права надавати послуги, у тому числі побутові, суб’єктам господарювання, які не є платниками єдиного податку, та фізичним особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність.28.10.2016 14:47

Сума нарахованого доходу яка відображається у рядку «Військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ |  Повідомлення податкової інспекції
Фахівці ДФС Буковини зазначають, що порядок відображення відомостей у розділі II «Оподаткування процентів, виграшів (призів) у лотерею та військовий збір» податкового розрахунку за ф. 1ДФ (далі – розділ II) визначено п. 3.11 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, зокрема:
у рядку «Військовий збір» загальна сума нарахованого доходу, загальна сума виплаченого доходу, загальна сума нарахованого військового збору та загальна сума перерахованого до бюджету військового збору відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками). Відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані доходи, з яких утримується військовий збір, не зазначаються.Tеми