Територіальні громади Чернівецької області

  • вхід на портал
  • реєстрація

Паспорт області

Соціально-економічний розвиток регіону

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЗА СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2021 РОКУ
  

Населення 

Чисельність наявного населення області на 1 квітня п.р., за оцінкою, становила 895,1 тис. осіб.

Упродовж січня–березня п.р. населення зменшилось за рахунок природного скорочення на 1876 осіб. Водночас був зафіксований міграційний приріст – 429 осіб.

Кількість живонароджених у січні–березні п.р. становила 1942 особи, померлих – 3818 осіб.

Доходи населення 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) за січень–квітень п.р. становила 10387 грн і збільшилася порівняно з січнем–квітнем 2020р. на 28,1%.

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни споживчих цін) за січень–квітень п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 118,9%.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам підприємств, установ та організацій області протягом квітня п.р. зменшилася на 31,2% і на 1 травня п.р. становила 2792,5 тис.грн.

На початок травня п.р. заборгованість із виплати заробітної плати розподілилася між підприємствами промисловості (82,8%), сфери операцій з нерухомим майном (11,2%), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5,0%) та діяльності у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (1,0%).

Кількість працівників підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 травня п.р. становила 244 особи або 0,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 11445 грн, що на 5,7% більше від розміру середньої заробітної плати, нарахованої у квітні п.р.

Ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) по області у січні–квітні п.р. становив 104,3% (у січні–квітні 2020р. – 101,5%).

З початку року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 6,1%. Найбільше (на 34,3–7,5%) зросли ціни на олію соняшникову, цукор, овочі, хліб, фрукти. На 5,1–1,9% стали дорожчими гречані крупи, м’ясо та м’ясопродукти, масло, риба та продукти з риби, сир і м’який сир (творог), рис, макаронні вироби, яйця. Молоко подешевшало на 0,2%.

Безалкогольні напої подорожчали на 0,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 3,3%, у т.ч. тютюнові вироби – на 5,9%, алкогольні напої – на 0,6%.

Одяг і взуття подорожчали на 5,2%. Ціни на одяг зросли на 7,4%, на взуття – на 2,6%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 1,8% в основному за рахунок підвищення тарифів на  електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 20,3% та водопостачання –
на 15,1%. Разом з тим тарифи на природний газ знизилися на 11,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 2,4% відбулося за рахунок подорожчання послуг лікарень на 5,2%, амбулаторних послуг – на 3,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,6%.

Ціни на транспорт підвищилися на 3,7%. Зокрема, подорожчали паливо та мастила на 17,3%. Транспортні засоби подешевшали на 1,2%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на міжміський та місцевий телефонний зв’язок (на 11,2% та 9,5% відповідно). Послуги інтернету стали дорожчими на 4,8%, мобільні телефони – на 4,1%.

Ціни на послуги освіти зросли на 2,0% за рахунок підвищення цін на послуги дошкільної освіти на 16,7%.

Промисловість 

Індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 108,9%.

Індекс промислової продукції в добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 182,2%, у переробній промисловості – 104,2%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. склав 64,4%.

Порівняно з січнем–квітнем 2020р. індекс промислової продукції в текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів становив 88,4%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 147,2%.

Індекс промислової продукції в січні–квітні п.р. проти січня–квітня 2020р. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції становив 134,0%.

У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції цей показник становив 105,9%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, індекс промислової продукції становив 92,4%.

Індекс обсягів виробництва продукції в машинобудуванні в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. склав 110,2%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. індекс промислової продукції становив 117,7%.

Сільське господарство 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 89,2%.

У січні–квітні п.р. загальний обсяг живої маси сільськогосподарських тварин, які були реалізовані на забій, у господарствах усіх категорій становив 15,6 тис.т м’яса, що на 13,9% менше, ніж у січні–квітні 2020р.

Виробництво молока зменшилося порівняно з січнем–квітнем 2020р. на 7,3% та становило 56,9 тис.т, яєць – на 22,9% та 76,4 млн.шт.

На 1 травня п.р. у господарствах усіх категорій утримувалось 82,5 тис. голів великої рогатої худоби (на 5,1% менше, ніж на 1 травня 2020р.), у т.ч. 47,9 тис. корів (на 4,0% менше), 121,1 тис. свиней (на 21,4% менше), 56,8 тис. овець та кіз (на 2,7% менше), птиці – 3,2 млн. голів
(на 2,1% більше).

Будівництво

У січні–квітні п.р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму 220,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–квітні п.р. порівняно з січнем–квітнем 2020р. становив 50,0%.

Нове будівництво склало 34,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 6,7%, реконструкція та технічне переоснащення – 58,7%.

У січні–березні п.р. в області прийнято в експлуатацію 94,7 тис.м2 загальної площі житлових будівель нового будівництва: 66,1% − в одноквартирних будинках, 33,9% – у будинках із двома й більше квартирами.

Загальна площа прийнятого в експлуатацію житла в січні–березні п.р. збільшилась порівняно з січнем–березнем 2020р. на 38,3%.

Прийнято в експлуатацію 807 квартир. Середній розмір квартири становив 117,3 м2 загальної площі.

Крім того, прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки нового будівництва загальною площею 2772 м2 , що на 4,1% менше порівняно з січнем–березнем 2020р.

Капітальні інвестиції

У січні–березні п.р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 417,3 млн.грн капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 8,3% більше, ніж у січні–березні 2020р.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (99,2% від загального обсягу) освоєно в матеріальні активи.

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств і організацій та кошти населення на будівництво житла, за рахунок яких освоєно відповідно 44,2% та 35,9% від загального обсягу капіталовкладень. Частка інвестицій, освоєних за рахунок коштів місцевих бюджетів, становила 6,3% від загального обсягу, коштів державного бюджету – 4,0%, інших джерел фінансування – 9,6%.

У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності майже половина від загального обсягу капіталовкладень (45,6%) спрямована в будівництво. Промисловими підприємствами освоєно
81,8 млн.грн або 19,6% від загальнообласного обсягу інвестицій.

Зовнішня торгівля товарами та послугами

У І кварталі п.р. експорт товарів становив 46915,9 тис.дол. США, імпорт – 42234,4 тис.дол. Порівняно з І кварталом 2020р. експорт збільшився на 10,7%, імпорт – на 0,4%. Позитивне сальдо склало
4681,5 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,11.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 80 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив 36096,3 тис.дол. або 76,9% від загального обсягу експорту та збільшився проти І кварталу 2020р. на 9,2%.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн–членів ЄС здійснювались до Румунії, Німеччини, Польщі, Італії, Австрії та Литви.

Імпорт товарів із країн ЄС становив 23534,1 тис.дол. або 55,7% від загального обсягу і збільшився проти І кварталу 2020р. на 2,5%.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснювалися з Румунії, Польщі, Німеччини, Австрії та Італії.

Основу товарної структури обласного експорту складали механічні та електричні машини, деревина і вироби з деревини та меблі (майже три чверті від загального обсягу).

Основу товарної структури обласного імпорту складали механічні та електричні машини, текстильні матеріали та текстильні вироби, засоби наземного транспорту та полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (майже дві третини від загального обсягу).

У І кварталі п.р. експорт послуг становив 11419,1 тис.дол. США, імпорт – 1048,2 тис.дол. Порівняно з І кварталом 2020р. експорт зменшився на 1,6%, імпорт – збільшився в 1,8 раза. Позитивне сальдо становило 10370,9 тис.дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 10,89.

Зовнішньоторговельні операції послугами проводились із партнерами зі 64 країн світу.

У І кварталі п.р. найбільші обсяги експорту припадали на послуги з переробки матеріальних ресурсів, яких було реалізовано на 3952,7 тис.дол. (34,6% від загального обсягу експорту) та послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг – на 3822,1 тис.дол. (33,5%).

Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 7380,8 тис.дол. або 64,6% від загального обсягу експорту та зменшився проти І кварталу 2020р. на 2,3%.

Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії – 40,7% від загального обсягу експорту та Нідерландів – 14,9%.

Основу структури імпорту послуг у І кварталі п.р. складали транспортні та ділові послуги.

Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг із Румунії, Польщі та Німеччини.

Імпорт послуг із країн ЄС становив 925,5 тис.дол. або 88,3% від загального обсягу імпорту і збільшився проти І кварталу 2020р.
у 2,1 раза

Внутрішня торгівля 

Оборот роздрібної торгівлі (включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) в січні–квітні п.р. становив 6,0 млрд.грн, що на 26,9% більше від обсягу січня–квітня 2020 р.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–квітні п.р. становив 3,0 млрд.грн, що на 18,5% більше від обсягу січня–квітня 2020 р.

Транспорт

У січні–квітні п.р. автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) виконано вантажообіг в обсязі 163,9 млн.ткм. У порівнянні з січнем–квітнем 2020р. вантажообіг зменшився у 2,4 раза.

Обсяг перевезених вантажів автомобільним транспортом у січні–квітні п.р. становив 419,5 тис.т, що на 25,6% менше від обсягу січня–квітня 2020р.

Пасажирським транспортом у січні–квітні п.р. виконано пасажирообіг в обсязі 120,0 млн.пас.км, що на 34,0% менше від обсягу січня–квітня 2020р.

Пасажирським транспортом скористалось 6,8 млн пасажирів, що порівняно з січнем–квітнем 2020р. менше на 43,5%.

Пасажирообіг, виконаний автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями), у січні–квітні п.р. становив 103,9 млн.пас.км або 86,5% від загального обсягу пасажирообігу, обсяг пасажирських перевезень – 3,9 млн пасажирів або 57,3%. Порівняно з січнем–квітнем 2020р. пасажирообіг автомобільного транспорту зменшився на 28,3%, обсяг пасажирських перевезень – на 27,7%.


                                                                                    Головне управління статистики у Чернівецькій області